Dr. Yuri Sidorovich

Vodilni partner in vodja področja forenzike, Deloitte

Dr. Yuri Sidorovich je vodilni partner in vodja področja forenzike za jadransko regijo Deloitta (tj. Slovenija, Hrvaška, Bosna in Hercegovina). Ima preko 20 let izkušenj iz preiskovanja finančnega kriminala, svetovanja pri sporih in strokovnih storitev iz različnih panog ter izvajanja notranjih in zunanjih revizij. Yuri je preizkušeni preiskovalec prevar (CFE), preizkušeni notranji revizor (CIA), ameriški pooblaščeni javni revizor (CPA) in pooblaščeni revizor v Sloveniji. Ima diplomo ACCA iz mednarodnega računovodskega poročanja in je član Združenja preizkušenih preiskovalcev prevar (ACFE), Inštituta notranjih revizorjev (IIA) in Ameriškega inštituta pooblaščenih revizorjev (AICPA).

Notranja revizija kot ključno orodje korporativnega upravljanja

Moč nadzora pri odkrivanju in preprečevanju prevar