Komu je program namenjen?

Program je namenjen kandidatom in novoimenovanim članom nadzornih svetov in neizvršnim članom upravnih odborov, tistim, ki funkcijo nadzornika že opravljajo, svoja znanja z določenih področij pa želijo posodobiti in dopolniti, posameznikom, ki želijo pridobiti Potrdilo za nadzornike, predsednikom in članom uprav in upravnih odborov in  sekretarjem NS ter UO.

Udeležba na izobraževanju je potrebna za vse člane NS in UO imenovane s strani RS (SDH, d.d.).

Ali je izobraževanje za nadzornike obvezno?

Izobraževanje je obvezno za vse člane nadzornih svetov in upravnih odborov družb s kapitalsko naložbo države in predstavlja pogoj za kandidaturo za člana organa nadzora. Izobraževanje Planeta GV ima kvalifikacijo Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za pridobitev Potrdila o usposabljanju za člana nadzornih svetov in upravnih odborov družb.

Kakšni so predpogoji za udeležbo na izobraževanju?

Za udeležbo na izobraževanju ni predpogojev in se ga lahko udeleži vsak.

Kakšni so pogoji za pridobitev »Potrdila za nadzornike«?

Pogoj za vpis v register prejemnika potrdila je prisotnost na vseh tematskih modulih. V kolikor se kakšne teme ne uspete udeležiti, lahko le to nadomestite v naslednjem razpisanem terminu.

Ali je za prejem »Potrdila za nadzornike« potreben izpit?

Ne, za pridobitev potrdila in vpis v register prejemnikov je potrebna le udeležba na izobraževanju.