POSTANITE NADZORNIK!

Kdaj?Kje?
26. in 27. september ter 1. oktober 2024Planet GV, Likozarjeva 3, Ljubljana ali preko spletne platforme ZOOM

KVALIFIKACIJA MINISTRSTVA ZA GOSPODARSTVO

POTRDILO O USPOSOBLJENOSTI BREZ IZPITA

V ŽIVO ALI PREK SPLETA: IZBIRA JE VAŠA

IZKUŠENI PREDAVATELJI IZ PRAKSE

Pridružite se več kot 1.000 strokovnjakom, ki so se dosedaj udeležili našega programa usposabljanja programa.

Ob zaključku programa prejmete potrdilo o usposobljenosti za člana nadzornih svetov ali upravnih odborov družb in vas vpišemo v javni Register prejemnikov potrdila. Izobraževanje je primerno za kandidate in novoimenovane člane nadzornih svetov, upravnih odborov in deležnike korporativnega upravljanja.

Izobraževanje Planeta GV ima kvalifikacijo Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport za pridobitev Potrdila o usposabljanju za člana nadzornih svetov in upravnih odborov družb. Potrdilo dokazuje, da se je posameznik udeležil programa izobraževanja in pridobil ustrezna znanja za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta in upravnega odbora družbe.

Program izobraževanja stalno posodobljamo v skladu z dobrimi praksami korporativnega upravljanja družb. Znanje in usposobljenost nadzornikov sta ena pomembnejših predpostavk za učinkovitost dela nadzornega sveta kot organa družbe in s tem družbe kot celote. Znanje je potrebno vseskozi obnavljati in nadgrajevati, zato smo program nedavno osvežili z vsebinami, ki postajajo aktualne pri delu nadzornikov in hkrati tudi skladne z usmeritvami Slovenskega državnega holdinga - SDH: integriteta in etika, trajnostnost ter upravljanje tveganj.

TERMINI IZOBRAŽEVANJ V LETU 2024:

25. in 26. januar ter 2. februar 2024

21., 22. in 29. marec 2024

6., 7. in 14. junij 2024

26. in 27. september ter 1. oktober 2024

28. in 29. november ter 6. december 2024

Na spletni strani se lahko prijavite na prvo naslednjo izvedbo. Za prijavo na ostale izvedbe nam prosim pišite na DELAVNICE@PLANETGV.SI

Za člane nadzornih svetov in upravnih odborov družb, imenovane s strani Vlade RS, je udeležba na tem izobraževanju obvezna.

Namen

Namen usposabljanja Postanite nadzornik je uvesti in usposobiti udeležence za strokovno in učinkovito delovanje v nadzornih svetih in upravnih odborih družb. Skozi ta program udeleženci pridobijo ključna znanja in veščine, potrebne za uspešno opravljanje teh vlog. Po zaključku usposabljanja dobijo udeleženci uradno Potrdilo o usposabljanju za člane nadzornih svetov in upravnih odborov. To potrdilo je osnova za vpis v javni register prejemnikov Potrdila za nadzornike. Potrdilo dokazuje, da se je posameznik udeležil programa izobraževanja in pridobil ustrezna znanja za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta in upravnega odbora družbe.

Komu je namenjen?

Program je zasnovan za širok krog strokovnjakov, ki so ali si želijo postati aktivni na področju korporativnega upravljanja. Prvenstveno je namenjen kandidatom in novoimenovanim članom nadzornih svetov ter neizvršnim članom upravnih odborov, ki iščejo temeljito in praktično usposabljanje za svoje vloge. Program je idealen tudi za tiste, ki funkcijo nadzornika že opravljajo in si želijo posodobiti ter dopolniti svoja znanja na specifičnih področjih. Program je odlična priložnost za vse, ki želijo pridobiti Potrdilo za nadzornike, kar jim omogoča formalno priznanje njihove usposobljenosti. Program je koristen tudi za predsednike in člane uprav ter upravnih odborov, ki želijo poglobiti svoje razumevanje delovanja nadzornih svetov. Prav tako je koristen tudi za poslovne sekretarje uprav, nadzornih svetov in upravnih odborov. Za vse člane nadzornih svetov in upravnih odborov, ki so imenovani s strani Vlade Republike Slovenije (SDH, d.d.), je udeležba na tem izobraževanju obvezna.

Kaj se boste naučili?

Na izobraževanju boste pridobili obsežno znanje in veščine, potrebne za strokovno izpolnjevanje vloge člana nadzornega sveta. Spoznali boste odgovornosti, ki jih prinašajo položaji v nadzornih svetih, upravah, upravnih odborih ter izvršnih direktorjev. Program poudarja pomen uporabe vzvodov organizacijske kulture in etike v poslovnem okolju. Posebna pozornost je namenjena strokovnemu pristopu k upravljanju in reševanju družb v finančnih težav, razumevanju letnih poročil in vsebine računovodskih izkazov. Pomemben del izobraževanja je usmerjen v uporabo notranje revizije kot orodja za učinkovito upravljanje, z namenom preprečevanja prevar in gospodarskega kriminala. Prav tako boste spoznali pristope k upravljanju tveganj ter pomen etike in integritete, kar je ključno za uspešno delovanje na najvišjih poslovnih ravneh.

Obseg in trajanje

Program traja 24 pedagoških ur, zajema tri srečanja po 8 pedagoških ur, vsakič med 9. in 16. uro. Vanj so vključene obvezne vsebine, ki jih je predpisalo Ministrstvo pristojno za gospodarstvo. Vsebine redno posodobljamo v skladu z dobrimi praksami korporativnega upravljanja družb in usmeritvami Slovenskega državnega holdinga – SDH.

Udeleženci programa so vpisani v Javni register imetnikov potrdil o usposabljanju za člana nadzornih svetov in upravnih odborov družb.

PREDAVATELJI

dr. Yuri Sidorovich

ODGOVORNI PARTNER ZA PODROČJE REVIZIJE IN DAJANJA ZAGOTOVIL ZA DELOITTOVO REGIJO JUŽNA SREDNJA EVROPA

Andrej Božič

Partner v BB Consulting

Aleš Avbreht

Odvetnik, partner, direktor družbe

Nina Kravanja Novak, FCCA

Direktorica v oddelku revizije Deloitte Slovenija

mag. Sandra Anterič

Magistrica ekonomije

Simona Roškar, mag. posl. ved

Samostojna poslovna svetovalka s področja trajnostnega razvoja

Natalija Hrovat

Manager, Deloitte

Mark Babnik

Projektni manager, Deloitte

Miha Ljubanovič

Projektni manager, Deloitte

Kaj menijo tisti, ki so se izobraževanja že udeležili?

Kljub dolgoletnim izkušnjam pri delu v različnih nadzornih svetih, z zadovoljstvom ugotavljam, da mi je izobraževanje prineslo nove poglede tako skozi pravne novosti kot tudi skozi oči revizorjev, sanacijskih upraviteljev ter drugih predavateljev, ki so nam podajali vsebino na podlagi svojih izkušenj.

mag. Mojca Kunšek, direktorica

Ajpes

Slovenski kadrovski kongres je dogodek, ki se ga vsako leto z veseljem udeležim.
Program vsako leto predstavi aktualne HR trende, primere dobrih praks domačih in tujih podjetji in nas seznani z novimi pristopi pri delu z ljudmi.
Poleg kvalitetnega programa je kongres tudi odlična priložnost, da se srečam s kolegi in strokovnjaki iz HR področja.

Nataša Jelovčan, vodja razvoja in selekcije

Mercator, d.d.

Z zagotovostjo lahko izpostavim, da je Kongres ADMA enkraten dogodek v Sloveniji, kjer lahko posameznik na enem mestu pridobi široko paleto strokovnih znanj, odgovore na številna aktualna vprašanja, ter vzpostavi nova poznanstva, ki lahko prerastejo v prava prijateljstva.

Mladenka Bogatinovski, poslovni asistent

Energija plus d.o.o.

Nabavna konferenca, kot eden največjih dogodkov za nabavnike, je odlična priložnost in definitivno pravilna izbira za nabavnika, ki želi pridobiti nova znanja. Ker v poslu vedno potrebujemo nekaj več, nekaj novega, drugačnega in stremimo k svežim in kvalitetnim informacijam, je program konference vedno zasnovan tako, da domov odidemo polni novih idej in zamisli kako bomo to uveljavili v praksi. Izmenjava dobrih praks, delitev izkušenj z ostalimi ''so – nabavniki'' ter nova znanja ostalih predavateljev in udeležencev nam lahko izjemno koristijo pri naših poslovnih odločitvah. Poleg strokovnega znanja, ki ga pridobim na konferenci, vedno odnesem s seboj ogromno pozitivne energije in ta vrednost me še dodatno motivira in me navdaja z veseljem do tega kar delam.

Barbara Šmalc, Nabavna managerka 2009, , Direktorica strateških projektov

Reflex, d.o.o.

Počutje na Davčno-finančni konferenci je bilo odlično. Razlog je preprost, na dogodkih Planeta GV se počutim zelo domače iz več razlogov: teme, prezentacije oz. predavanja so bili koristne, atraktivne in zelo zanimive, predvsem finančni sklop; na dogodku sem spoznal potencialne poslovne partnerje, skratka konferenca za nove poslovne priložnosti. Obisk konference zelo priporočam vsakemu strokovnjaku, ki je povezan z finančnim-davčnim področjem. Planet GV sprejemam kot poslovnega partnerja, s katerim bomo tudi v prihodnje skupaj krepili vrednost finančne funkcije v uspešnih slovenskih podjetjih.

Mag. Črtomir Časar, sodni cenilec

BV Finančna Skupina d.o.o.