POSTANITE NADZORNIK!

INTERAKTIVNO ONLINE USPOSABLJANJEKdaj?Kje?
17. – 31. marec 2021Spletna platforma ZOOM

KVALIFIKACIJA MINISTRSTVA ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO

POTRDILO O USPOSOBLJENOSTI

BREZ IZPITA

IZKUŠENI PREDAVATELJI

Pridružite se več kot 750 strokovnjakom, ki so se udeležili programa.

Ob zaključku programa prejmete potrdilo o usposobljenosti za člana nadzornih svetov ali upravnih odborov družb in se vpisali v Register prejemnikov potrdila. Izobraževanje je primerno za kandidate in novoimenovane člane nadzornih svetov, upravnih odborov in deležnike korporativnega upravljanja.

Izobraževanje Planeta GV ima kvalifikacijo Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za pridobitev Potrdila o usposabljanju za člana nadzornih svetov in upravnih odborov družb. Potrdilo dokazuje, da se je posameznik udeležil programa izobraževanja in pridobil ustrezna znanja za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta in upravnega odbora družbe.

TERMINI V LETU 2021:

17., 24. in 31. marec

2., 9. in 16. junij

15., 22. in 29. september

10., 17. in 24. november

Izobraževanje je obvezno

za člane nadzornih svetov

in upravnih odborov družb,

ki jih imenuje vlada.

Namen izobraževanja:

 • uvajanje in osnovno izobraževanje udeležencev za strokovno in uspešno delovanje v NS in UO;
 • udeleženci programa pridobijo Potrdilo o usposabljanju za člane nadzornih svetov in upravnih odborov in vpis v javni register prejemnikov “Potrdila za nadzornike”.

Komu je program namenjen?

 • kandidatom in novoimenovanim članom nadzornih svetov in neizvršnim članom upravnih odborov;
 • tistim, ki funkcijo nadzornika že opravljajo, svoja znanja z določenih področij pa želijo posodobiti in dopolniti;
 • posameznikom, ki želijo pridobiti Potrdilo za nadzornike;
 • predsednikom in članom uprav in upravnih odborov;
 • sekretarjem NS in UO;
 • udeležba na izobraževanju je potrebna za vse člane NS in UO imenovane s strani RS (SDH, d.d.).

Kaj se boste naučili?

 • strokovno izpolnjevati vlogo člana nadzornega sveta,
 • samozavestno sprejemati odgovornosti članov nadzornega sveta, uprave, upravnega odbora in izvršnih direktorjev,
 • uporabljati vzvode organizacijske kulture in etike,
 • strokovno pristopiti k reševanju finančnih težav v družbi,
 • strokovno analizirati letna poročila, vsebino računovodskih izkazov in
 • uporabljati notranjo revizijo pri upravljanju ter preprečevati morebitne prevare in gospodarski kriminal.

Program traja 24 pedagoških ur, zajema tri srečanja po 8 pedagoških ur, vsakič med 9. in 16. uro. Vanj so vključene obvezne vsebine, ki jih je predpisalo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, dopolnjene pa so z izbranimi tematikami predavateljev.

PREDAVATELJI

Dr. Yuri Sidorovich

Vodilni partner in vodja področja forenzike, Deloitte

Katarina Kadunc

Partnerica v Deloitte Slovenija

Andrej Božič

Partner v BB Consulting

mag. Sandra Anterič

Magistrica ekonomije

dr. Tina Škerlj

Samostojna poslovna svetovalka

Aleš Avbreht

Odvetnik, partner, direktor družbe

Borut Zajc

Odvetnik, partner, prokurist družbe

Udeleženci programa so vpisani

v javni register imetnikov

“Potrdila za nadzornike”.

Kaj menijo tisti, ki so se izobraževanja že udeležili?

Na tečaj za člane nadzornih svetov sem po pravici povedano sprva gledal kot na enega od formalnih korakov do izvajanja funkcije. Kaj kmalu sem ugotovil, da temu ni tako ter da izobraževanje nadzornikov na strnjen in strukturiran način prinaša jasno uporabno vrednost vsakemu, ki je dejaven v korporativnem upravljanju. Za mene osebno so bili najbolj koristni številni primeri iz prakse in konkretne usmeritve, kako delovati v različnih situacijah.

Jan Kobler

investitor

Moje delovne izkušnje so bogate. Od strojne industrije, občinske uprave, Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano do energetike. Povsod sem delal na področju, razvoja, načrtovanja, izvedbe in investicij in proizvodnje. V tem času sem bil tudi v Nadzornih odborih dveh družb. V zadnjem obdobju sem se odločil potrditi standardna znanja za nadzornike tudi na uradnem usposabljanju za člane upravnih odborov družb in pridobim ustrezno potrdilo za nadzornike. Zakaj sem se odločil za Planet GV? Tu so predavatelji in teme povezani z realnostjo nadzornika. Ni le branje in naštevanje zakonov. Slišal sem usmeritve, opozorila, navodila in skrivnosti izkušenih predavateljev "iz prakse" vem, kaj me čaka in kaj je moja naloga. Vesel sem, da sem se odločil prav.

Janez Lipec

Energetika Ljubljana

Teme na izobraževanju nadzornikov so bile dobro selekcionirane. Predavatelji so udeležencem teorijo predavali na podlagi primerov iz prakse. Med predavatelji in udeleženci je bila odprta komunikacija, kar je bila dodana vrednost za vse udeležence. Gradivo s prezentacijami, ki ga je dobil vsak udeleženec, je bilo sistematično urejeno in dovolj informativno.

Peter Merc

odvetnik, Lemur Legal

Izobraževanje za nadzornike ni le suhoparno naštevanje nalog, ki jih morajo poznati in opravljati nadzorniki ali člani uprav. Skozi nazorne primere iz svojih izkušenj so nam predavatelji osvetlili različne vidike delovanja članov nadzornih svetov in uprav, s stalnim poudarkom na znanju, profesionalnosti in moralni integriteti. Izobraževanje, na katerem ne boste spali, ampak aktivno sodelovali.

Tomaž Fatur

direktor za strategijo in razvoj, Solvera Lynx d.d.