POSTANITE NADZORNIK!

Kdaj?Kje?
15., 22. in 29. november 2023Likozarjeva 3, Ljubljana

KVALIFIKACIJA MGRT

POTRDILO O USPOSOBLJENOSTI

BREZ IZPITA

IZKUŠENI PREDAVATELJI

Pridružite se več kot 800 strokovnjakom, ki so se udeležili programa.

Ob zaključku programa prejmete potrdilo o usposobljenosti za člana nadzornih svetov ali upravnih odborov družb in se vpišete v Register prejemnikov potrdila. Izobraževanje je primerno za kandidate in novoimenovane člane nadzornih svetov, upravnih odborov in deležnike korporativnega upravljanja.

Izobraževanje Planeta GV ima kvalifikacijo Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za pridobitev Potrdila o usposabljanju za člana nadzornih svetov in upravnih odborov družb. Potrdilo dokazuje, da se je posameznik udeležil programa izobraževanja in pridobil ustrezna znanja za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta in upravnega odbora družbe.

TERMINI V LETU 2023:

18. in 25. januar ter 1. februar

22. in 29. marec ter 5. april

7., 14. in 21. junij

13., 20. in 27, september

15., 22. in 29. november

Izobraževanje je obvezno

za člane nadzornih svetov

in upravnih odborov družb,

ki jih imenuje vlada.

Namen izobraževanja:

 • uvajanje in osnovno izobraževanje udeležencev za strokovno in uspešno delovanje v NS in UO;
 • udeleženci programa pridobijo Potrdilo o usposabljanju za člane nadzornih svetov in upravnih odborov in vpis v javni register prejemnikov “Potrdila za nadzornike”.

Komu je program namenjen?

 • kandidatom in novoimenovanim članom nadzornih svetov in neizvršnim članom upravnih odborov;
 • tistim, ki funkcijo nadzornika že opravljajo, svoja znanja z določenih področij pa želijo posodobiti in dopolniti;
 • posameznikom, ki želijo pridobiti Potrdilo za nadzornike;
 • predsednikom in članom uprav in upravnih odborov;
 • sekretarjem NS in UO;
 • udeležba na izobraževanju je potrebna za vse člane NS in UO imenovane s strani RS (SDH, d.d.).

Kaj se boste naučili?

 • strokovno izpolnjevati vlogo člana nadzornega sveta,
 • samozavestno sprejemati odgovornosti članov nadzornega sveta, uprave, upravnega odbora in izvršnih direktorjev,
 • uporabljati vzvode organizacijske kulture in etike,
 • strokovno pristopiti k reševanju finančnih težav v družbi,
 • strokovno analizirati letna poročila, vsebino računovodskih izkazov in
 • uporabljati notranjo revizijo pri upravljanju ter preprečevati morebitne prevare in gospodarski kriminal.

Program traja 24 pedagoških ur, zajema tri srečanja po 8 pedagoških ur, vsakič med 9. in 16. uro. Vanj so vključene obvezne vsebine, ki jih je predpisalo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, dopolnjene pa so z izbranimi tematikami predavateljev.

Udeleženci programa so vpisani

v javni register imetnikov

“Potrdila za nadzornike”.

PREDAVATELJI

Dr. Yuri Sidorovich

ODGOVORNI PARTNER ZA PODROČJE REVIZIJE IN DAJANJA ZAGOTOVIL ZA DELOITTOVO REGIJO JUŽNA SREDNJA EVROPA

Katarina Kadunc

Partnerica v Deloitte Slovenija

Andrej Božič

Partner v BB Consulting

mag. Sandra Anterič

Magistrica ekonomije

dr. Tina Škerlj

Samostojna poslovna svetovalka

Aleš Avbreht

Odvetnik, partner, direktor družbe

Borut Zajc

Odvetnik, partner, prokurist družbe

Žiga Eržen

Višji svetovalec, Deloitte

Nina Kravanja Novak

Managerka v oddelku revizije Deloitte Slovenija

Kaj menijo tisti, ki so se izobraževanja že udeležili?